Cennik pozycjonowania

Jaki modele rozliczania przyjmujemy?

W zależności od preferencji naszych klientów przyjmujemy jeden z dwóch modeli rozliczeniowych:

  • Abonament (rozliczenie stałe)
  • Efekt (stawka zależne od wyników)

Abonament

W rozliczeniu abonamentowym stawka miesięcznego kosztu działań pozycjonerskich jest stała. Czas umowy nie jest określany – możesz zrezygnować w każdej chwili. Stawka jest ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem działań. Pod uwagę brana jest ilość oraz trudność słów. Dla naszych klientów przygotowujemy bezpłątną analizę fraz, dla których warto podjąć działania pozycjonerskie.

Abonament jest stały, nawet jeżeli wszystkie frazy znajdą się na pierwszej pozycji. O wynikach informujemy w comiesięcznych raportach pozycji dla każdego dnia i frazy.
Warto zauważyć, że naszymi działaniami wpływamy również pozytywnie na widoczność całej witryny.

Efekt

Przy rozliczeniu za efekt ustalana jest mała stawka podstawowa – gwarantująca ciągłość działań oraz premia naliczana dopiero po uzyskaniu ustalonych efektów – dodatkowo motywująca do możliwie szybkiego uzyskania dobrych i stałych efektów.
W tym przypadku umowa ustalana jest na minimum 6 lub 12 miesięcy – w zależności od trudności i ilości fraz kluczowych. Trzeba mieć na uwadze fakt, że przypadku nowych witryny nie jest zwykle możliwie osiągnięcie szybiego efektu, szczególnie dla popularnych fraz kluczowych..

Jak raportujemy nasze działania?

Po zakończeniu każdego miesiąca przesyłamy przesyłamy raport z dziennych wyników widoczności witryny dla poszczególnych fraz kluczowych. Informujemy również o nieprawidłowościach oraz elementach witryny które należy poprawić. Jeżeli uzyskamy zgodę możemy w ramach prowadzonych działań zająć się optymalizacją.
Pozycje sprawdzamy za pomocą systemów zewnętrznych gwarantujących wiarygodność wyników.