usuwanie kar i filtrów w wyszukiwarce Google

Filtr lub kara od Google to algorytmiczne lub ręczne działanie ze strony wyszukiwarki będące reakcją na próbę „nielegalnego” manipulowania czynnikami rankingowymi. Efektem nałożenia filtru jest najczęściej obniżenie pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania Google.

Z roku na rok Google rozbudowuje zakres prowadzonych działań antyspamowych. Efektem tego jest rosnąca ilość witryn, które w skutek stosowania niedozwolonych działań zostały ukarane poprzez nałożenie filtra.

dlaczego warto skorzystać z pomocy  przy usuwaniu kar od Google?

Nałożenie kary na witrynę wiąże się ze spadkami ruchu.

Posiadamy doświadczenie w usuwaniu następstw kar nałożonych przez wyszukiwarkę Google.

rodzaje kar i filtrów

Ze względu na zakres wpływu na ograniczenie widoczności w wynikach wyszukiwania można wyróżnić dwa rodzaje filtrów:

  • filtr częściowy – ma miejsce kiedy dojdzie do spadku pozycji lub całkowitego zaniku widoczności tylko dla określonej grupy zapytań
  • filtr całkowity – dotyczy wszystkich zapytań związanych z witryną (całkowity brak widoczności w Google).

Pod wzgledem sposobu nałożenia kary można wyróżnić:

  • kary algorytmiczne – nakładane automatycznie bez ingerencji człowieka. W tym przypadku Google nie informuje o przyczynach nałożenia filtru i konieczna jest samodzielna analiza problemu.
  • kary ręczne – nakładane w oparciu o ocenę dokonaną przez człowieka. Google zatrudnia pracowników, którzy szukają nieprawidłowości nie wykrytrych przez algorytmy. W tym przypadku otrzymujemy ogólną informację na temat przyczyn. Niemniej również konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy problemu.

nieprawidłowe usuwanie filtrów

Nieumiejętne próby usuwanie kar Google może doprowadzić do:

  • braku jakichkolwiek efektów – kara nie zostanie zdjęta pomimo poświęconego czasu oraz zasobów
  • pogorszenia widoczności – w skrajnych przypadkach (np. nieumiejętne zastosowanie meta tagu noindex)

co oferujemy w ramach naszych działań?


W skład działań przy wychodzeniu z filtra wchodzą:

  • analiza profilu linkowania
  • usunięcie lub dewaluacja nisko wartościowych lub spamerskich źródeł linkowania
  • wysłania prośby o ponowne rozpatrzenie witryny wraz ze stosownym uzasadnieniem
  • dostarczenie wytycznych dla administratora strony z nakresu dopuszczalnych i niedopuszczalnych praktyk pozycjonerskich (tzw. white hat i black hat SEO)

masz pytania?

zapytaj o usuwanie kar i filtrów Google